چگونه 2 گیگابایت اینترنت و 5 هزار تومان شارژ رایگان دریافت کنیم؟!

دریافت اینترنت + شارژ رایگان از بسته پلاس بسیار ساده و راحته با انجام مراحل زیرمیتونی به راحتی توهم از این طرح استفاده کنی

چه مقدار مطلب مفید بود؟
5/5