4 گيگابايت آلفا+

  تومان24,000

  بدون پرداخت 9% مالیات و کارمزد

  5 گيگابايت آلفا+

  تومان27,000

  بدون پرداخت 9% مالیات و کارمزد

  7 گيگابايت آلفا+

  تومان32,000

  بدون پرداخت 9% مالیات و کارمزد