15 گیگابایت

    تومان66,000 تومان67,580

    قیمت ایرانسل با احتساب 9% مالیات: 67/580 تومان

    25 گیگابایت

    تومان92,000 تومان98,100

    قیمت ایرانسل با احتساب 9% مالیات: 98/100 تومان